workshop

11-09 2020

'Methodologie' en
'Wetenschappelijk schrijven'

Inschrijving geopend

workshop

09-10 2020

'Buitenpromoveren in één dag'

Inschrijving geopend

workshop

20-11 2020

'Literature review' en
'Auteursrecht, plagiaat en referenties'

Inschrijving geopend

Workshop

voorjaar 2021

'Buitenpromoveren in één dag'

Inschrijving geopend

Overheid en wetenschap

De Nederlandse overheid is een belangrijke werkgever van gepromoveerden: twee derde van alle werkende gepromoveerden heeft een baan in de niet-commerciële dienstverlening, zoals de gezondheidszorg of het hoger onderwijs. Dat de overheid zelf wil investeren in gepromoveerde docenten blijkt ook uit de promotiebeurs voor lerarenbeurs die het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen via de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek ter beschikking stelt.

Meer promovendi
De overheid zoekt steeds meer naar mogelijkheden om wetenschap en samenleving op elkaar te betrekken. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de Wetenschapsvisie 2025: “De wetenschap richt zich steeds meer op grote maatschappelijke vraagstukken, daartoe uitgedaagd door overheden en de samenleving als geheel” (p. 9) en “Dit vraagt om samenwerking in kennisecosystemen, waarin onderzoekscentra, universiteiten en andere kennisinstellingen samenwerken aan kennis en innovatie met het bedrijfsleven en de overheid” (p. 10). Daar hoort ook bij dat de overheid wil differentiëren in promotieopleidingen en arbeidsmarktoriëntatie voor jonge doctoren. Immers, “Gepromoveerden die hun carrière buiten de universiteit voortzetten versterken de maatschappij en onze kenniseconomie. Zij dragen bij aan Nederland als lerende economie en aan onze concurrentiekracht en de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst” (p. 67). Het kabinet sluit daartoe een promotieakkoord met het bedrijfsleven; doel hiervan is om het aantal promovendi in het bedrijfsleven, maar ook in de rijksoverheid zelf met enkele honderden te vergroten.

Promotiebonus
Tegelijkertijd wil de overheid de bekostigingssystematiek van de promotiebonus, een bedrag per geslaagde promovendus, vervangen door een systematiek, waarbij een universiteit maximaal 20% van haar totaalbudget voor het begeleiden van promovendi terugkrijgt. Dit kan voor buitenpromovendi ongunstig uitpakken; leverden zij bij een volbrachte promotie geld op, nu kunnen ze een universiteit geld kosten wanneer bij een toename van reguliere promovendi de opbrengst per promovendus lager wordt. Dit maakt het investeren van begeleidingstijd in buitenpromovendi minder aantrekkelijk. Daar staat weer tegenover, dat promoveren voor reguliere promovendi ook steeds onaantrekkelijker wordt, aldus het Promovendi Netwerk Nederland.