"En eenmaal zo aan de gang, merkt u dat u ook niet meer terug kunt naar uw oude zelf." Floor Basten en Kerstin van Tiggelen in het voorwoord van het Handboek Buitenpromoveren

Nieuwsbrief augustus 2014

  -

NIEUWSBRIEF
augustus 2014

Handboek Buitenpromoveren

Hét oriëntatiepunt voor promoveren
naast of na een carrière

 
         
    Plagiaat buitenpromotie
Eind 2013 is een geval van plagiaat gemeld bij de rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het betrof het proefschrift van een buitenpromovendus die even daarvoor aan deze universiteit was gepromoveerd. De rector magnificus heeft naar aanleiding van de melding een Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) ingesteld om de zaak te onderzoeken. De CWI concludeerde dat sprake was van een dermate grote omvang van plagiaat, dat zij het College van Decanen adviseerde het besluit om de doctorstitel toe te kennen te herroepen.

Het College van Bestuur (CvB) vond echter dat sprake was van verzachtende omstandigheden, omdat de begeleiding verwijtbaar inadequaat was. Daarom heeft het CvB besloten om de betreffende buitenpromovendus een berisping te geven en de gelegenheid te bieden om de geplagieerde onderdelen te herschrijven. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI).
   
   
Zo voorkom je plagiaat
Vaak is plagiaat een ongelukje. Het gaat dan om kleine tekstdelen, soms slechts een enkele zin, waarvan de promovendus even de herkomst is vergeten. Desalniettemin kan plagiaat al snel worden opgevat als een ernstige vorm van fraude. Daarom besteedt het Handboek Buitenpromoveren op verschillende plaatsen aandacht aan dit onderwerp:
• In 4.8, 'Ethiek en Integriteit', bespreken we het als een van de vormen van wetenschappelijke fraude.
• In 4.9, 'Over plagiaat, zelfplagiaat en auteursrecht', leggen we uit wat plagiaat is en hoe je het kunt voorkomen.
• In 5.1.3, 'Annoteren als gewoonte', is te lezen waarom het belangrijk is om tijdens het lezen je bronnen goed bij je samenvattingen te vermelden en daar al een onderscheid te maken tussen parafrase en citaat.
• In 6.1.3, 'Referentiesystemen', geven we voorbeelden van hoe je correct citeert en parafraseert.

Over het LOWI is meer te lezen in 4.8 en 7.7.3.
   
   
Promotie over hbo
Op 6 juni 2013 is Didi Griffioen gepromoveerd op een onderzoek naar onderzoek in het hoger beroepsonderwijs. Griffioen bespreekt in haar proefschrift Research in higher professional education: A staff perspective vijf thema’s vanuit het perspectief van de docent: de doelen die met onderzoek worden nagestreefd, de onderzoekscultuur en gekwalificeerde medewerkers, de definitie van onderzoek, de kwaliteit ervan en de relatie tussen onderzoek en onderwijs.

Dat promotieonderzoek aan een hbo nog geen gewoonte is, blijkt uit de spagaat tussen onderwijs en onderzoek waar de promovendi vaak nog steeds in zitten. Lees bijvoorbeeld dit artikel uit Trajectum. Floor Basten, coauteur van Handboek Buitenpromoveren, komt hierin ook aan het woord. Handboek Buitenpromoveren besteedt overigens in hoofdstuk 2.8 aandacht aan hbo-promovendi, met op pagina 73 diverse LinkedIn groepen speciaal voor hen.
   
   
Symposium Insula College
'Promoveren als vliegwiel'. Dat is de titel van de lezing die Kerstin van Tiggelen, coauteur van Handboek Buitenpromoveren, houdt tijdens het jubileumsymposium dat het Insula College organiseert in het kader van het honderdjarig bestaan. Rode draad is de constatering dat promoveren niet alleen de promovendus tot voordeel strekt, maar ook positief afstraalt op zijn (professionele) omgeving. En daarmee een vliegwiel is dat ook na de feitelijke promotie het plezier in het vakgebied langdurig vergroot.
   
   
Starten in september...?
Beginnen met promotieonderzoek kan op iedere dag van het jaar. Maar zoekt u het comfort van een begeleid traject, informeer dan tijdig bij de verschillende universiteiten. Het voordeel van een begeleid traject is de heldere structuur en planning, waardoor u uw onderzoek vaak beter en succesvoller kunt inpassen in uw werkzaamheden. Op de website van Handboek Buitenpromoveren hebben we alle Nederlandse PhD-programma's al voor u op een rijtje gezet.
   
   
...Of promotie-sabbatical in 2015?
Een sabbatical kan voor allerlei altruïstische (zorgtaken) en hedonistische (zelfontplooiing) doelen worden ingezet. Zoals nu eindelijk een flinke stap vooruit zetten met uw buitenpromotie.

Vindt u dat een goed idee voor 2015? Zorg dan wel dat u al een en ander op de rit hebt staan, zo blijkt uit de woorden van arbeids- marktdeskundige DeNys in Handboek Buitenpromoveren: “Weinig werknemers gebruiken een loopbaanonderbreking als strategie om de loopbaan een nieuwe wending te geven. [...] Mijn hypothese is dat het niet lukt als de betrokkene vooraf al niet redelijk goed weet in welke richting de nieuwe loopbaan moet uitgaan. Met andere woorden: als de werknemer tijdens de sabbatical eerst nog moet gaan reflecteren wat hij met de rest van zijn leven wil doen, is de kans zeer groot dat uiteindelijk alles bij het oude blijft.” (DeNys, n.d.).

Kortom, gebruik uw sabbatsjaar niet om met promoveren te beginnen, maar om te accelereren op basis van de voorbereidingen die u vooraf hebt getroffen. Dan hebt u de grootste kans op studierendement uit uw jaartje vrij.
   
   
Uit eerdere berichten:
NRC-recensie: 5 sterren!
De Promovenditelefoon helpt
   
   
Handboek Buitenpromoveren bestellen
Maak € 54,95 (Europa € 65,95, wereld € 70,95) over op rekening NL44 TRIO 0781 3924 46 t.n.v. Basten - van Tiggelen, Nijmegen, onder vermelding van naam en bezorgadres. Zie ook handboekbuitenpromoveren.nl.
   
         
 - - -
Uitgever: Accent Grave vof | KvK 34075236 | BTW NL8001.54.058.B.01 | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.