"En eenmaal zo aan de gang, merkt u dat u ook niet meer terug kunt naar uw oude zelf." Floor Basten en Kerstin van Tiggelen in het voorwoord van het Handboek Buitenpromoveren

workshop

09-10-2020

'Buitenpromoveren in één dag'

Inschrijving geopend

workshop

20-11-2020

'Literature review' en
'Auteursrecht, plagiaat en referenties'

Inschrijving geopend

workshop

27-11-2020

'Methodologie' en
'Wetenschappelijk schrijven'

Inschrijving geopend

Workshop

09-04-2021

'Buitenpromoveren in één dag'

Inschrijving geopend

21-05-2021

'Literature review' en
'Auteursrecht, plagiaat en referenties'

Inschrijving geopend

25-06-2021

'Methodologie' en
'Wetenschappelijk schrijven'

Inschrijving geopend

Floor

Type Meckering

Anton Valens voert in Het boek Ont een organisatieadviseur in ruste op, ene Cor Meckering, die als een van zijn vele (uiterst vage, overigens) werkzaamheden druk in de weer is met een proefschrift, en dat al vele jaren.

Ik heb Het boek Ont pas deze herfst gelezen, maar heb al vele buitenpromovendi gesproken die me in meer of mindere mate aan Meckering doen denken. Daarom citeer ik hier wat uitvoerig over ‘de Meckering’ als type buitenpromovendus.

Het onderwerp van Meckerings studie is de prefix ‘ont’. In onderstaand fragment dicteert hij Isebrand (de eigenlijke hoofdpersoon van het boek), die hij als persoonlijke secretaris/notulist heeft aangenomen:

‘Ik wil geen inleiding, maar een “ontvangst”. In hoofdstuk 1 wordt de lezer ontvangen, net alsof hij in een hotel gearriveerd is. Een receptie. Daarin zie je het woord recept. Reçu. Re = terug. Capere → capio, cepi, captum = vatten, pakken, grijpen, verwant aan capto = gretig naar iets grijpen…’
Hij ging Isebrand iets te vlug. Deze was niet zo sterk in zijn talen en kon bovendien niet zo snel schrijven als de ander praatte. Woorden op -oep, zoals snoep - troep - roep - poep, hadden met gaten te maken, dicteerde Meckering, en dat kont - mond - hond - stront - rond - blond op elkaar rijmden was beslist geen toeval.
‘Kut - put: het leven begint in de kut en eindigt in de put’. Hij wierp zijn secretaris een uitdagende blik toe, om diens reactie op dit uitgangspunt te toetsen, maar die noteerde zo snel hij kon ‘kut = put’ op het vel van zijn schrijfblok. ‘Alle serieuze kunst gaat over gaten,’ voegde Meckering toe, maar die wijsheid moest Isebrand zich wegens tijdgebrek laten ontglippen, want zijn leidsman was intussen alweer bij Karel de Grote.

Dit is natuurlijk volkomen logisch. In de denkwereld van Meckering. Waar plek is voor een breed scala aan onderwerpen, ‘van administratieve organisatie tot allerlei historische figuren, van de antieke piramiden tot de modernste inzichten op het vlak van chaostheorie, fractals, evolutietheorie, gedichten uit het Sankriet en ontboezemingen uit Meckerings persoonlijke geschiedenis’. Het punt is alleen dat zijn denkwereld nog maar weinig met de wereld daarbuiten van doen lijkt te hebben, en al helemaal niet met de wetenschappelijke wereld:

Hij duwde Isebrand een van de titels onder de neus, het werk van een eminent bioloog, en stak een tirade tegen de auteur af, én tegen de recensenten die het hoge lariekoekgehalte niet hadden onderkend. Men bewierookte elkaar om bedenkseltjes die ieder mens met een beetje gezond verstand allang zelf had uitgevogeld. De academische wereld was één potje handjeklap en zelfbevlekking. Dat noemden zich professoren, experts nog wel! Hij lachte hol en sardonisch. De door hem voorgestelde weerleggingen zouden eens en voor altijd bewijzen op welk twijfelachtig niveau de denktrant van de wetenschappelijke wereld van de moderne tijd was blijven steken.

Zelfs Isebrand, zijn opdrachtgever zeer toegenegen en hartstochtelijk pogend om ordening en structuur in het geheel aan te brengen, kan dit gedachtegoed niet kanaliseren. En dat is precies wat Meckering ook niet wil, orde en structuur:

‘Dit is onbegonnen werk’, sputterde Isebrand tegen, ‘als we op deze manier doorgaan, komt het boek nooit af.’
‘Begin jij nou ook al? Hoezo trouwens: af? Wat is af? Waarom zou mijn boek “af” moeten zijn? Dat is een van die conventies waar alle lulletjes rozenwater mee wapperen: eenheid, opbouw, af – allemaal onzin! Af is middelmaat. Die’ – hij wees naar de boeken – ‘zijn af; die hebben eenheid, en opbouw, en kijk eens wat een gebreken. Wat een ijdelheid, wat een pompeus gezwam. En klein – ieder op zijn eigen vakgebiedje.
Het boek Ont moet juist iets totaal anders worden.’
‘Een antiboek?’
Meckering stokte en keek verbaasd. ‘Ja, een antiboek.’
‘Maar wil je niet gelezen worden?’
Dat bleek hem niet te kunnen verdommen. ‘Dit boek is een voortgaande discussie’, stelde hij.

Het steeds zeldzamer wordend contact met zijn hoogleraren loopt dan uiteindelijk ook uit tot nul, maar dat lijkt Meckering niet zo te deren, want, zegt hij: ‘Ik heb geen behoefte meer aan andere autoriteiten. Ik ben mijn eigen gezag. Al het andere kan me gestolen worden’ – maar wel met een wrevelige grimas.

‘Meckering’-buitenpromovendi hebben grootse en meeslepende ideeën over hoe alles in de wereld met alles in verband staat, en hoe met een simpel principe (in dit geval ‘ont’) de systematiek erachter ontsloten kan worden, zodat alles verklaard op z’n plek valt. Ze hebben daarnaast een zekere minachting voor de gangbare wetenschap, die maar niet wil begrijpen hoe simpel alles eigenlijk is én die te simpel is om de omvang van het geheel te vatten. En ze willen, vreemd genoeg, tot die zelfde wetenschap behoren, maar dan volgens hun eigen genreregels. Zie hier alle ingrediënten voor een gedoemde mislukking in het promoveren en een wrevelige grimas.

 

Anton Valens, Het boek Ont, 2012, Uitgeverij Augustus, Amsterdam (de citaten staan op pagina 121, 122, 123 en 308).

 • Prof. dr. H.P. (Henk) de Roest
  "Ik leer van alle promovendi, zij worden meester op hun terrein en ik kan alleen luisteren naar wat zij vinden."

  Prof. dr. H.P. (Henk) de Roest // promotor // Protestantse Theologische Universiteit
  Lees zijn verhaal in het Handboek Buitenpromoveren

 • Prof. dr. F.P. (Femke) Geijsel
  "Waar we vroeger vooral behoefte hadden aan mensen die vanuit een bepaalde verwondering antwoorden wisten te vinden ter oplossing van het probleem, is er nu wellicht meer behoefte aan mensen die willen zoeken en er plezier in hebben steeds opnieuw de antwoorden niet te weten."

  Prof. dr. F.P. (Femke) Geijsel // voorwoord // NSO-CNA Leiderschapsacademie
  Lees haar verhaal in het Handboek Buitenpromoveren

 • Prof. dr. J. (Joyeeta) Gupta
  "De meesten komen bij mij met hun hobby en die verwerken we samen tot een punt dat kan bijdragen aan een gat in kennis."

  Prof. dr. J. (Joyeeta) Gupta // promotor // Universiteit van Amsterdam
  Lees haar verhaal in het Handboek Buitenpromoveren

 • Prof dr. ir. C.J.A.M. (Katrien) Termeer
  "Gaat het je om de titel? Ben je echt nieuwsgierig? Wil je de diepte ingaan? Of heb je een punt te maken? Dat wil ik scherp hebben, want het kost veel."

  Prof dr. ir. C.J.A.M. (Katrien) Termeer // promotor // Wageningen UR
  Lees haar verhaal in het Handboek Buitenpromoveren

 • Dr. Kees van Dusseldorp
  "Collega’s reageerden enthousiast, ik heb leuke recensies gehad en krijg nog steeds uitnodigingen om workshops, referaten en gastcolleges te verzorgen."

  Dr. Kees van Dusseldorp // predikant Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) //
  Theologische Universiteit Kampen

  Lees zijn verhaal in het Handboek Buitenpromoveren

 • Prof. dr. M.M.R. (Miriam) Vollenbroek-Hutten
  "Kennisverwerving is leuk, maar leuker is als kennis in de organisatie gebruikt kan worden, al is het maar in de vorm van een prototype."

  Prof. dr. M.M.R. (Miriam) Vollenbroek-Hutten // promotor // Universiteit Twente
  Lees haar verhaal in het Handboek Buitenpromoveren

 • Prof. dr. Th.H. (Thijs) Homan
  "Het mooie van het Handboek Buitenpromoveren is dat het geschreven is voor en door buitenpromovendi."

  Prof. dr. Th.H. (Thijs) Homan // voorwoord
  Lees zijn verhaal in het Handboek Buitenpromoveren

 • Dr. Richard van Houdt
  "Het promotieonderzoek was een hele leuke periode:
  we wisten iets niet, en dat ging ik uitzoeken."

  Dr. Richard van Houdt // Director Transaction Services ING // Business School Nederland
  Lees zijn verhaal in het Handboek Buitenpromoveren

 • Dr. Anne Nigten
  "Ik zag een patroon van clashes zodra kunstenaars en technische wetenschappers, ingenieurs gingen samenwerken. Toen heb ik op een goed moment besloten dat promoveren de meest interessante manier zou zijn om dat aan te pakken."

  Dr. Anne Nigten // lector Hanzehogeschool // University of the Arts (Londen, UK)
  Lees haar verhaal in het Handboek Buitenpromoveren

 • Prof. dr. Y.W.M. (Yvonne) Benschop
  "Wat ik van mijn buitenpromovendi terughoor is dat ze altijd blij de deur uit gaan."

  Prof. dr. Y.W.M. (Yvonne) Benschop // promotor // Radboud Universiteit Nijmegen
  Lees haar verhaal in het Handboek Buitenpromoveren

 • Dr. Birgit Snijder-Kuipers
  "Bij alle hoogleraren die hadden ingetekend op mijn boek heb ik mijn boek persoonlijk afgeleverd, zodat ik meteen kon kennismaken."

  Dr. Birgit Snijder-Kuipers // kandidaat-notaris De Brauw Blackstone Westbroek // Rijksuniversiteit Groningen
  Lees haar verhaal in het Handboek Buitenpromoveren

 • prof. dr. C.J.M. (Clemens) Kool
  "Waar het om gaat, is dat het je als buitenpromovendus lukt om een mix te realiseren waar je zelf gelukkig van wordt, die leidt tot goed onderzoek en een positieve rol in je carrière."

  prof. dr. C.J.M. (Clemens) Kool // promotor // Universiteit Utrecht
  Lees zijn verhaal in het Handboek Buitenpromoveren

 • Dr. Diederik van Meenen
  "Ik zou iedereen die het leuk vind om uit zijn comfortzone te stappen, aanbevelen om aan een andere faculteit te promoveren dan waaraan de initiële opleiding is gevolgd."

  Dr. Diederik van Meenen // projectmanager Defensie // Universiteit voor Humanistiek
  Lees zijn verhaal in het Handboek Buitenpromoveren

 • Prof. dr. H.G.L. (Eric) Peels
  "Promoveren is al lang niet meer een kwestie van je eigen ivoren toren even inkruipen. Het eenmansavontuur van vroeger is het vandaag niet meer."

  Prof. dr. H.G.L. (Eric) Peels // promotor // Theologische Universiteit Apeldoorn
  Lees zijn verhaal in het Handboek Buitenpromoveren

 • Prof. dr. M. (Marjan) Vermeulen
  "Ben je met pensioen, dan werk je er gemakkelijker vier dagen per week aan dan wanneer je volop met je carrière bezig bent, net van baan bent veranderd en thuis kleine kinderen hebt."

  Prof. dr. M. (Marjan) Vermeulen // promotor // Open Universiteit
  Lees haar verhaal in het Handboek Buitenpromoveren

 • Prof. dr. ir. M.C.D.P. (Mathieu) Weggeman
  "Mijn buitenpromovendi hebben mij altijd aangenaam verrast."

  Prof. dr. ir. M.C.D.P. (Mathieu) Weggeman // promotor // TU Eindhoven
  Lees zijn verhaal in het Handboek Buitenpromoveren

 • Dr. Ineke Strijp
  "De verdediging was een feestje, ik heb enorm staan te genieten."

  Dr. Ineke Strijp // directeur Strada Beheer interim-management // Tilburg University
  Lees haar verhaal in het Handboek Buitenpromoveren

 • Dr. Peter Klosse
  "Als je ergens een stemmetje hebt dat begint te fluisteren over promoveren, just do it."

  Dr. Peter Klosse // eigenaar Hotel Gastronomique De Echoput // Maastricht University
  Lees zijn verhaal in het Handboek Buitenpromoveren

 • prof. M.P. (Meine Pieter) van Dijk PhD
  "Tegenwoordig is er de erkenning dat mensen uit de praktijk
  andersoortige dissertaties schrijven, maar niet minder gerijpte."

  Prof. M.P. (Meine Pieter) van Dijk PhD // promotor // Maastricht School of Management
  Lees zijn verhaal in het Handboek Buitenpromoveren

 • Bert-Jan Heusinkveld
  "De combinatie van antropologie en medische ethiek boeit me."

  Drs. Bert-Jan Heusinkveld // predikant PKN // Vrije Universiteit Amsterdam
  Lees zijn verhaal in het Handboek Buitenpromoveren

 • Mariëtte Heemskerk
  "Ik ben blij dat ik de dingen zoals ik ze in gedachten heb,
  voor mijn gevoel kan aanhouden."

  Drs. Mariëtte Heemskerk // interim-manager // TU Delft
  Lees haar verhaal in het Handboek Buitenpromoveren

 • Prof. dr. A.J. (Ad) Kil
  "Stop met shoppen langs instellingen en hoogleraren. Je raakt daarvan enorm in de war want overal zit wel wat in. Je begint of je begint niet."

  Prof. dr. A.J. (Ad) Kil // promotor // Nyenrode Business Universiteit
  Lees zijn verhaal in het Handboek Buitenpromoveren

 • Marie Frietman
  "Toen de kinderen het huis uit gingen en mijn werk soepel liep,
  kreeg ik een beetje zorgen: die lege toekomst!"

  Drs. Marie Frietman // gepensioneerd docent Klassieke talen // Universiteit Leiden
  Lees haar verhaal in het Handboek Buitenpromoveren

 • Fred Scholte
  "Je merkt dat je iets gevonden hebt dat je fascineert,
  waarover je maar wilt blijven praten."

  Drs. Fred Scholte // arbeidsdeskundige UWV // Erasmus Universiteit Rotterdam
  Lees zijn verhaal in het Handboek Buitenpromoveren

 • Dr. Freek Peters
  "Het heeft mijn reputatie in het vak en in de markt een duidelijke boost gegeven."

  Dr. Freek Peters // managing partner de Galan Groep // Tilburg University
  Lees zijn verhaal in het Handboek Buitenpromoveren