workshop

11-09 2020

'Methodologie' en
'Wetenschappelijk schrijven'

Inschrijving geopend

workshop

09-10 2020

'Buitenpromoveren in één dag'

Inschrijving geopend

workshop

20-11 2020

'Literature review' en
'Auteursrecht, plagiaat en referenties'

Inschrijving geopend

Workshop

voorjaar 2021

'Buitenpromoveren in één dag'

Inschrijving geopend

Bedrijfsleven en wetenschap

Nederland wil zich als kenniseconomie profileren. In een dergelijke economie gaan ontwikkeling van hoogstaande kennis en economische bedrijvigheid hand in hand.

Topsectoren en kennisecosystemen
De Nederlandse overheid zet zich met het topsectorenbeleid actief in voor de kenniseconomie en ziet veel mogelijkheden in zogenaamde kennisecosystemen, samenwerkingsverbanden tussen universiteit en andere onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties waarin fundamenteel onderzoek en toepassingsgericht onderzoek elkaar kunnen versterken. Op weg daar naartoe krijgen bedrijven en wetenschappers van de overheid 30 miljoen euro om verkokering tegen te gaan. Buitenpromovendi, die zich in het algemeen als vanzelfsprekend bewegen tussen wetenschap en beroepspraktijk, kunnen zich hierin als heuse verbindingsofficieren ontpoppen.

Dat de grenzen tussen universiteit en bedrijfsleven nog niet vol openstaan, blijkt uit de noodkreet van het Promovendi Netwerk Nederland dat de begeleiding van promovendi op een carrière buiten de wetenschap nog niet in orde is. Eerder onderzoek van Campus Orleon bevestigt dat het onderzoekstalent van jonge doctoren in met name de letteren en de sociale wetenschappen nog onderbenut wordt door het bedrijfsleven. 

Dubbele promotie?
Doet u het niet voor de Nederlandse kenniseconomie, doe het dan gewoon voor uzelf. Een academische promotie kan immers ook een professionele promotie opleveren. In sommige sectoren is de doctorstitel een must, in andere een pre. Gepromoveerden hebben vaker een voltijdbaan dan niet-gepromoveerde academici. Ook werken ze vaker op een hoger beroepsniveau dan niet-gepromoveerde academici. Twee derde van alle werkende gepromoveerden heeft een baan in de niet-commerciële dienstverlening, zoals de gezondheidszorg of het hoger onderwijs. Een kwart van de gepromoveerden werkt in de commerciële dienstverlening, zoals de detailhandel of de banksector.